Na čo si to zarábame?

thumbnail

Aj vy vnímate,  ako sa ľudia naháňajú? Ako sa stále niekam ponáhľajú, predbiehajú sa, kde to ide, chcú si veci zľahčiť tam, kde to vôbec nie je dobré, prestávajú úplne vnímať realitu a žijú v nejakej zvláštnej bubline, ktorá deformuje ich osobnosť? Naháňajú sa za peniazmi a kariérou, potrebujú viac a viac.....a potom - odrazu - nový hrob na cintoríne a nariekanie, že aký to bol mladý človek, ktorý mal život pred sebou.......... infarkt, cievna príhoda, rakovina.....nuž - nepočul ten človek pre starosti, s niekedy zvláštnymi cieľmi, volanie svojho tela.....energia sa minula......stroj prestal fungovať.

A tak sa chcem preto vrátiť  opäť k tomu, že choroby sú zrkadlom nášho vnútra. Zdravotné problémy sú pre nás informácie, ktoré oznamujú, že kdesi niečo nerobíme dobre, kdesi sme zišli zo správnej cesty.....Vedeli to prastaré kultúry, intenzívne presadzoval túto teóriu v 30 tych rokoch minulého storočia MUDr. Ctibor Bezděk a v súčasnej dobe sa chvalabohu toto poznanie opäť dostáva do popredia. Povedzme si na rovinu - praktická medicína tu síce svoje nezastupiteľné miesto má, ale v určitom ohľade sa dostala do slepej uličky. Napriek výskumom a veľkým snahám vyštudovaných lekárov, napriek liekom tretieho a neviem koľkého tisícročia je chorých viac a viac. Preto je z môjho pohľadu veľmi dôležité pre človeka chápať reč tela a jeho prejavy. Je nutné vrátiť sa k vnímaniu človeka holisticky - je dôležité vnímať človeka ako viacúrovňovú bytosť a nie ako iba materiálny prejav fyzického tela. Ak totiž chceme zdravotný problém odstrániť, potrebujeme vedieť jeho príčinu v nehmatateľnej a laboratórne nerozobrateľnej časti  a tiež aj všetky súvislosti s tým spojené. Ale chvalabohu môžem napísať, že aj medicínska obec materialistického západu začína pripúšťať fakt, že ochorenia majú svoj pôvod v ľudskej psychike a v emóciách. Podmienkou, aby bol človek zdravý, je harmónia všetkých troch základných zložiek ľudskej bytosti a to: ducha (myslenia), duše (povahy, temperamentu) a fyzického tela.  Ak niektorú časť zanedbávame, prichádza disharmónia a tá sa následne prejaví na tele. Nezvládnuté emócie - hnev, nenávisť, závisť, ľahostajnosť, strach, či dlhodobé trápenie sú porušovaním samozrejmých zákonov života. A ak sa k tomu pridá nedodržiavanie duchovných a morálnych zákonov, tak prichádza k strate našej drahocennej energie, oslabíme si tak imunitu a vytvoríme priestor pre chorobu. Cez symboliku ochorení je možné napraviť chyby a uzdraviť sa. Preto žiadne lieky, ktorými zdravotný problém potlačíte, ale zodpovedný prístup k sebe samému vám pomôže byť zdravými. Liekmi nič nevyriešite, iba sa vám predĺži čas na vnútorné pochopenie a spracovanie vášho problému súvisiaceho s danou chorobou, ktorou trpíte.

Článok bude mať pokračovanie........

 

Inka

Páči sa Vám Pán Občan?

Pridaj komentár