Príčiny chorôb na "H"

thumbnail

Hemofília - (porucha zrážanlivosti krvi) - rodinou podmienené presvedčenie, že bolesť  a utrpenie sú prirodzené. Krehkosť, strach, obozretnosť, únava. Odmietanie mužskej stránky. Pocit vnútornej bolesti, degenerácie.

Hemoroidy - nie ste schopný vypustiť niečo z hlavy a nechať to tak. Myslíte si, že život je nespravodlivý. Cítite vinu a nespokojnosť s rozhodnutiami vykonanými v minulosti. Ste veľmi kritický voči sebe, aj iným. Strata smerovania a sebaistoty. Hnev, neschopnosť odpúšťať a poučiť sa z minulosti. Cítite sa byť odvhnutý a podvedený. Lipnete na starých, rodinou ovplyvnených presvedčeniach a obavách. 

Hernia disku (vyskočená platnička) - ste pod veľkým tlakom. Neviete, kedy prestať. Odolávate zmenám. Musíte mať pocit, že vás niekto potrebuje. Zanedbávate sám seba. Nedokážete požiadať o pomoc. Máte obmedzené myslenie. Ste presvedčený, že niečoho nebudete mať dosť. Nedokážete robiť rozhodnutia. Cítite sa emocionálne nepodporovaný. Chýba vám dôvera, emocionálne bloky vás držia na uzde. Zanedbávate svoje potreby. Priveľa tlaku, ktorý spôsobuje stuhnutosť a nepohyblivosť vo vašom tele. 

Hlas (strata) - máte pocit bezmocnosti, bezradnosti, strnulosti. Prekračujete hranice svojich možností. Odmietate počúvať svojho vnútorného radcu a vyjadriť svoje pocity iným. Máte pocit, akoby ste stratili svoj hlas, svoju moc. Ste zmätený. Nevyznáte sa vo svojich pocitoch.

Hlien - nadmerný - pociťujete chaos vo vnútri aj navonok, všetko sa vám vymyká spod kontroly. Nedokážete vyjadriť, čo skutočne cítite, snažíte sa byť prívetivý, potláčajúc svoje emócie. Neustále sa kontrolujete, aj to, ako sa správate k iným.

Hluchota - nepáči sa vám, čo počujete. Ste príliš zaťažený negatívnym myslením. Blokujete svoje uši. Stále hovoríte a myslíte si: " toto nechcem počúvať". Cítite sa odmietaný a odmietate iných. Cítite sa byť obeťou. Myslíte si, že to, čo hovoríte alebo prezentujete, nie je dôležité a že ľudia vás nechcú počúvať. Ste tvrdohlavý, neprispôsobivý alebo rád ovládate druhých.  Súvisí s tým aj bolesť ucha - cítite sa byť posudzovaný a sám posudzujete iných. Nepočúvate vlastné vnútorné chápanie a múdrosť. Nechcete počúvať to, čo sa hovorí, snažíte sa vytesniť iných ľudí. Máte pocit, že vás chcú ostatní ovládať. Obviňovanie, frustrácia, hnev, nepochopenie, spory. Odmietate zmeniť svoj názor alebo uhol pohľadu. Cítite sa byť ignorovaný, prehliadaný, zlostný, labilný. 

Hnačka - nie ste spokojný s rozhodnutiami, ktoré ste vykonali. Nie ste si istý, ako požiadať o pomoc. Cítite sa bezmocný, stratený, nepodporovaný, neistý a zmätený. Zažívate strach a obavy. 

O ostatných zdravotných problémoch a ich príčinách ich vzniku sa môžete dozvedieť na našich seminároch. 

Teším sa na vás!

Pomocný zdroj: Inna Segal: Čo vám hovorí vaše telo

Páči sa Vám Pán Občan?

Pridaj komentár