Oči

thumbnail

Oči sú mimoriadne dôležitý orgán. Sprostredkuvávajú človeku človeku nielen približne 80% všetkých zmyslových vnemov, ale sú aj "oknom do vnútra".  Nie nadarmo sa označujú ako "zrkadlo duše". Očami sa možno pozrieť až na dno bytosti. Možno v nich určiť stupeň vedomia rovnako ako momentálnu náladu a rozpoloženie, celkový charakter, aj stupeň pozornosti a mimovoľných reakcií. Okamžite sa v nich vyjadria najnepatrnejšie opdnety a zmeny vedomia a cítenia.

Oko neklamne ukazuje:

  • stupeň vedomia
  • stav duševného vývoja
  • stupeň mentálnej pozornosti
  • momentálnu náladu
  • zdravotný stav

V oku zisťujeme zlosť, strach, hnev, utrpenie alebo starosti, rovnako ako lásku, veselosť, láskavosť, dobroprajnosť. Nenadarmo sa hovorí v ľudovom jazyku o "zlom pohľade".

Čím je vyššie posunutá os očí, tým väčšmi je človek obdarený fantáziou, bohatými myšlienkami, tým väčšmi ho napĺňa ideové a náboženské vedomie.

Čím je nižšie posunutá os očí, tým väčšmi prevláda materiálne zameranie a zmyslovo - pudový postoj.

Pravé oko   má vzťah k vonkajšiemu životu, vôli a správaniu.  Ľavé oko  prezrádza vnútorné prežívanie, pocity.

V oku sa odráža aj momentálny stav mysle. Keď sme pozorní, máme pohľad namierený rovno dopredu, oko svetlé a jasné. Len čo niečo ostro sledujeme, očná štrbina sa zužuje. Keď pozornosť oslabne, očná štrbina sa otvorí, zrenica sa rozšíri a pohľad sa napokon "zastrie". Ak nie sme pri vedomí, oko sa naplno otvorí, šošovka sa zaostrí na nekonečno - už nevidíme jasno.  Odzrkadľuje sa v oku aj druh citov sprevádzajúcich myslenie. Každý negatívny duševný podnet dúhovku stmaví, každý pozitívny ju, bez ohľadu na farbu očí, rozjasní. 

Poruchy duchovno.duševného postoja človeka sa v oku najčastejšie prejavujú ako krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. Niektorí ľudia, ktorí nosia okuliare, majú zvláštny zvyk. Pri zábave  si okuliare dávajú dole, vzápätí si ich opäť nasadia. O krátky čas sa to znova opakuje. Keď pritom pozorne sledujeme zábavu, okamžite zistíme, že toto zdanlivo malé nervózne gesto je signálom ochoty alebo neochoty vyrovnať sa s vysloveným názorom. Krátkozraký človek tak môže riadiť stupeň emocionálnej záťaže, lebo zložením okuliarov, že sa už nehodlá angažovať. 

images

Sivý zákal

Pri sivom zákale ide o poruchu látkovej výmeny. Šošovka má nesprávnu alebo nedostatočnú výživu a vyskytujú sa v nej  zvyšky látkovej premeny, ktoré zakaľujú pohľad aj rohovku. Sivý zákal sa môže nečakane objaviť pri neželaných udalostiach alebo návšteve nevítanej osoby a rovnako náhle opäť zmiznúť. Často sa objavuje v súvislosti s cukrovkou.

K náprave dopomôže zmena stravy, čo duchovno - duševného hľadiska znamená, že prestaneme prijímať nesprávne vnemy. Ďalej je potrebné odstrániť nedostatok pohybu a opätovne sa stať duchovno - duševne pohyblivejším, aby sme neustrnuli pri určitých názoroch na vec. Ak k tomu dôjde, ustrnú aj oči. Okrem toho je nevyhnutné všeobecne zmeniť nesprávny spôsob života, to znamená duchovno - duševne spoznávať a opäť dbať na zákony života, teda byť s ním v harmónii.

Veľmi užitočný je pôst. Z duchovno - duševného hľadiska to znamená precvičovať sa v zdržanlivosti a miernosti. Ďalej treba zlepšiť dýchacie návyky, teda znova sa zúčastňovať na vonkajšom svete vo zvýšenej miere než dosiaľ a svoj podiel doslovne dávať aj brať. Ak sa sivý zákal objavuje v spojení s cukrovkou, po duchovno - duševnej stránke to znamená, že sa znovu musíme naučiť lásku dávať a skutočne ju prijímať všade, kde nám ju prejavujú.

Zelený zákal

Zelený zákal vedie cez vnútorný tlak, do ktorého sa človek dostane vlastnou vinou alebo pôsobením vonkajších vplyvov. Dochádza k zvýšeniu vnútroočného tlaku a k čoraz väčšiemu obmedzeniu zorného poľa až k zúženému pohľadu. Ľudovo sa hovorí, že "človek sa napokon pozerá do rúry". V tomto prípade treba predovšetkým riešiť citovú blokádu, ktorú zapríčiňuje neriešený strach, starosti alebo smútok zo straty. 

Vonkajší znak neschopnosti odstrániť citovú bariéru je zablokovanie slzných kanálikov nevyplakanými slzami. Po uvoľnení dychu sa uvoľní aj vnútorný tlak a uľaví sa nám. Lepšie je rozpoznať príčinu, ktorá viedla k citovej blokáde a vyrovnať sa s ňou. Človek väčšinou nájde hlboko zakotvenú depresiu a potrvá aj niekoľko týždňov, kým si ju v konfrontácii prežije. Je to síce bolestivé, ale iba tak sa môže zbaviť problému. Kedysi sme starú úlohu potlačili, teda neprežívali a nevyriešili. Zvýšením vnútroočného tlaku nás organizmus núti, aby sme sa s ňou zaoberali a napokon sa od nej oslobodili.  Ak sa príčina nezistí a nerieši, potom je akékoľvek uvoľnenie iba prechodné a neprinesie riešenie. Človek stratil prehľad a na svet sa pozerá cez klapky. Zaoberať sa skutočnosťou je niekedy bolestivé, ale je to jediná cesta k uzdraveniu.

Zdroj: Kurt Tepperwein - Posolstvo tvojho tela

Páči sa Vám Pán Občan?

Pridaj komentár