O obličkách trochu viac

thumbnail

O obličkách bolo popísané už veľa. 

Vieme, že majú na starosti zabezpečiť rovnováhu medzi kyslými (mužskými)  a zásaditými (ženskými) silami, dosiahnuť harmóniu medzi obidvomi životnými pólmi. Ich úlohou je filtrovať tekuté látky, čistiť ich, zbaviť jedov a nepotrebnosti, vylúčiť.

Problémy s obličkami sa objavujú vždy v súvislosti s partnerskými konfliktmi, nie však v oblasti sexuality (vtedy by bola postihnutá maternica alebo prostata), ale v oblasti medziľudských vzťahov. Neobmedzuje sa teda na životného partnera.

Obličky sú párový orgán. Keď si všimnete ostatné párové orgány, príde vám na myseľ, že všetky priamo súvisia s partnerstvom alebo kontaktmi. Či ide o pľúca alebo vaječníky a semenníky - vždy majú priamu súvislosť s niektorou formou kontaktu (ako uši, nos, oči).

Pľúca väčšmi súvisia so všeobecnejšou podobou kontaktu, kým vaječníky a semenníky sa vyznačujú jasnou súvislosťou so sexualitou.

Máme teda 3 formy kontaktu a nápadnú zhodu s trojitým významom - slova LÁSKA v starej gréčtine:

  • pľúca       - Philia      =  priateľstvo
  • vaječníka/semenníky   - Eros  = sexuálna láska
  • obličky   - Agapé    = duchovno - duševné splynutie a zjednotenie


Problémy obličiek poukazujú aj na to, že máme problémy so spolupatričnosťou. Môže sa to prejaviť neschopnosťou prijímať udalosti alebo ľútosťou, s akou lipneme na minulosti, ale aj nečistými myšlienkovými formami, ktoré vnútorne odmietame. Možno klameme partnera, čo na druhej strane narúša náš cit pre spravodlivosť alebo niektorý iný ideál. Obličky zaťažuje aj strach, ktorý vychádza z úzkosti a každú formu úzkosti by sme mali dať do poriadku. 

Dva príklady z praxe Kurta Tepperweina:
 
  1. Žena žije v takzvanom manželstve z rozumu, čo je takmer najmenej rozumná vec, akú môže urobiť. Muž dostane obličkové kamene, lebo sa neuskutoční duševné splynutie. Rozvedie sa a ožení z lásky. Kamene odídu a on nemá problém s obličkami.
  2. Mladý muž sa dozvie, že sa "musí" ženiť a takpovediac za noc sa u neho objavia obličkové kamene.
Je dobré si teda uvedomiť úlohu obličiek ako centrálnej filtračnej stanice. Obličky skúmajú a rozhodujú, čo je pre organizmus dobré a čo mu škodí a škodlivé a nepotrebné látky potom vylúčia. Ak sa to neudeje, vzniká problém s obličkami. 
Obličky stimuluje pitie. nápadné je, že vo všetkých kontaktných situáciách človek niečo pije. Či je to večierok, tanec.... Pitie je výraz túžby po kontakte a súčasné náhradné uspokojenie, pri ktorom zostáva, keď sa túžba po kontakte neuspokojí. Zaťaženia obličiek sú preto aj príčinou vzniku smútku.
Obličkové kamene - vznikajú nahromadením partnerských konfliktov. Telo toto dianie odzrkadľuje, keď koncentruje a kryštalizuje látky, ktoré sa majú vylúčiť (kyselina močová, fosforečnan vápenatý, šťavel vápenatý). Keď pijeme dostatočné množstvo tekutín, nebezpečenstvo vzniku kameňov sa výrazne zníži. V duševnej rovine to znamená, že kto sa o vzťah stará, primerane sa u neho zníži nebezpečenstvo vzniku partnerských konfliktov.
Zo štatistických údajov vyplýva, že muži trpia obličkovými kameňmi niekoľkonásobne častejšie, ako ženy. Nastolenie harmónie je pre muža oveľa ťažšie než pre ženu, u ktorej sa vyskytujú častejšie žlčníkové kamene, lebo pre ženu je ťažšie realizovať princíp agresie.
Ako 18-ročnej mi lekári identifikovali a pomenovali moju bolesť v pravej časti tela ako "blúdiacu obličku".  Je to výraz neurčitého stanoviska a nejasného vyznania - odpoveď tela na meniaci sa postoj jej nositeľa. Chvalabohu odvtedy som tento problém nemala. 
Aj zakrpatenú obličku  je možné chápať ako výraz neschopnosti riešiť partnerské konflikty. 

Pri problémoch s obličkami je dobré položiť si otázky:
  • aké partnerské problémy som nezvládol? Musím sa ich snažiť spoznávať a riešiť skôr, ako ma premôžu
  • zisťujem v partnerovom správaní vlastné nevyriešené spôsoby správania?
  •  kde sa pevne pridŕžam problémov a tým zabraňujem ich riešeniu?

Zdroj: Kurt Tepperwein - Posolstvo tvojho tela

Páči sa Vám Pán Občan?