Krv - vysoký krvný tlak

thumbnail

Krv je materiálny nositeľ života, životnej sily, zodpovedá vlastnej individualite. V každej kvapke krvi je obsiahnutý celý človek, preto sa z nej dá o človeku veľa zistiť.

Vysoký krvný tlak - psychosociálny stres súčasného života s potlačenými agresiami, so zlosťou, ale aj strachom a hnevom zvyšujú krvný tlak. Od trvalého duševného zaťaženia vedie priama cesta k trvalému vysokému tlaku. Človek s veľmi vysokým krvným tlakom žije v chronickom napätí očakávania, svojim výkonom sa snaží blysnúť, aby ulahodil sebe aj ostatným. Pôsobí vyrovnane, hoci to tak vôbec nie je. V skutočnosti iba potláča neovládateľné vyjadrenie osobnosti. Výchova mu nedovoľuje nechať citom voľný priebeh. Človek s vysokým krvným tlakom sa púšťa do akcie, ale neurobí rozhodujúci krok, aby sa od konfliktu oslobodil. Jeho strnulé predstavy o výkone a bezúhonnosti vedú v zvýšeniu krvného tlaku. Tento človek je spoločensky prispôsobivý, horlivý, svedomitý, ale za maskou uvoľnenosti má v sebe zakotvené agresie, a v konečnom dôsledku nevie prejaviť svoje skutočné pocity. Vysoký krvný tlak sa vyskytuje častejšie u mužov a toto tzv. vonkajšie ovládanie sa, vedie napokon k srdcovému infarktu. Táto forma sebaovládania spôsobuje sťahovanie ciev, takže tlak krvi a protitlak stiahnutých ciev vedú k labilnej forme vyrovnania, ktoré časom vyústi do katatrofy. Vysoký krvný tlak môže nastať aj v dôsledku nepružnosti ciev, napríklad pri zvápenatení ciev. Vtedy hovoríme o vekom podmienenom vysokom tlaku. Aj keď to rozhodne nemusí byť neodvratné, veľa ľudí v starobe stráca flexibilitu, schopnosť prispôsobiť sa danému stavu, čoho telesným vyjadrením je tuhnutie ciev.

Ja človeku, ktorý má vysoký tlak zvyknem povedať prirovnanie: vysoký tlak je stav duše. Môžete si predstaviť tlakový hrniec. Ak para neodchádza, zvyšuje sa tlak a môže "explodovať". A toto presne sa odohráva vo vašom tele. 

Zdroj: Kurt Tepperwein - Posolstvo tvojho tela

Páči sa Vám Pán Občan?