Ako funguje marketingový trh farmaceutických firiem

thumbnail

Už som tu na blogu písala o knihe Johna Virapena - Nežiadúci účinok smrť. Nedá mi nepripomenúť si ju znova. Prečo? Dnes som bola v lekárni kúpiť si čaj a stáli predo mnou 4 starší ľudia. Keď som videla to množstvo liekov, z ktorým odchádzali z lekárne, prebehol mnou veľmi nedobrý pocit. Preto som sa opäť vrátila k tejto knihe. Netvrdím a tvrdiť nikdy nebudem, že lieky nie sú potrebné. Pre život ohrozujúce momenty alebo ako akútna, primárna pomoc, sú naozaj potrebné. Ale to, kam sa ľudia dostali v ich užívaní, mi nie je vôbec ľahostajné. Uvedená kniha vysvetľuje, ako nechutne funguje táto farmaceutická chobotnica a že jej vôbec nezáleží na tom, aby sa človek, ktorý má zdravotné problémy, vôbec uzdravil. Tok peňazí jednoducho nesmie vyschnúť. Virapen tu opisuje praktiky, ktoré sa využívajú na to, aby lekári predpisovali konkrétne lieky, kam až sú schopní zájsť predstavitelia farma priemyslu. Uverejňujem opäť krátky úryvok z knihy a TU si môžete nájsť text celej knihy.

"Trhák sa nevyznačuje iba vysokými číslami odzrkadľujúcimi predaj. Trhák je čosi viac ako len miliarda predaných tabletiek.
Trhák je nerozlučne spätý s týmito dvoma aspektmi: viac-než iba tabletka a gigantický odbyt. Trhák je tabletka, pri ktorej je ochorenie, ktoré sa má vyliečiť alebo zmierniť, celkom druhoradé. Je síce pravda, že existuje veľa ochorení a napríklad práve v tejto chvíli, keď čítate tieto riadky, je veľa ľudí chorých, ale na druhej strane je tiež pravda, že ochorenie je skôr výnimka, nie pravidlo. Chorí teda predstavujú relatívne malý trh. Predstavte si, že by sa tabletky dali podstrčiť aj tým, ktorí vôbec nie sú chorí! Až takýto úspech znamená prekročenie prahu do novej dimenzie marketingu. Toto je nová charakteristika trháku. Očakávania mal naplniť fluoxetín (Prozac). Išlo skôr o náhodu, lebo sa na túto úlohu vlastne vonkoncom nehodil.

Fluoxetín bol novou účinnou látkou z laboratória spoločnosti Eli Lilly. Výskumníci už dlhšie hľadali antidepresívum a našli účinnú látku ovplyvňujúcu hladinu sérotonínu. Sérotonín je neurotransmitter. Zabezpečuje prenos správ do mozgu. Od 20. storočia sú tieto látky predmetom výskumu. Akú úlohu zohrávajú pri vnímaní? Aký je ich význam pre pocity? Jedny úvahy smerovali k domnienkam, že existuje istá rovnovážna hladina sérotonínu, ktorá je pre človeka dobrá, zatiaľ čo nerovnovážne stavy vedú k depresiám, hyperaktivite a iným trápeniam.
Tieto úvahy sa nazývajú „sérotonínová teória".

Sérotonínová teória

Fluoxetín, najnovšia účinná látka spoločnosti Eli Lilly, patrí do skupiny látok, ktoré selektívne vychytávajú neurotransmiter sérotonín a zabraňujú jeho opakovanej absorpcii v mozgu („Selective Serotonin Re-Uptake inhibitors" - SSRI), čím regulujú sérotonínovú rovnováhu a údajne obnovujú vyvážený, teda ideálny stav. Boli sme však v polovici 90. rokov 20. storočia a psychofarmaká užívali iba klinicky liečení pacienti. Pri skúmaní fluoxetínu sa však u niektorých pokusných osôb objavili zaujímavé vedľajšie účinky, ktoré vedenie koncernu považovalo za oveľa lukratívnejšie: Niektorí účastníci skúšok po aplikácii novej účinnej látky schudli.

Keby nadváha trápila iba niekoľkých ľudí, farmaceutický priemysel by na nich zvysoka kašľal. Ľudia s nadváhou sú však zaujímaví, lebo ich počty neustále rastú. Navyše, problém nadváhy kvári rozvinuté, teda bohaté štáty. Z hľadiska marketingu si nemožno želať nič lepšie.

Počet tých, ktorí sa za tučných považujú, ako aj odhadovaný počet tých, ktorým možno nadváhu vsugerovať, je ešte väčší než zástupy skutočných tučkov. Táto skupina predstavuje klientelu, prípadne sa ňou po vhodnom poučení stane. Učebnou pomôckou je ideál krásy, ktorý prezentujú vychudnuté modelkya herečky. Ked sa vezmú obe skupiny dohromady, vznikne úžasný trh! Chorí a zdraví so vsugerovanými chorobami - to si žiada trhák. Stručne povedané: Obézni ľudia vytvárajú vynikajúce odbytište. Vec má iba jeden háčik: Na schválenie účinnej látky ako lieku na zníženie hmotnosti by boli treba rozsiahle štúdie a testy. Eli Lilly však mala naponáhlo. Každý deň, každá hodina, ktorú zázračný preparát nebol na trhu znamenala ušlý zisk! A tak sa spoločnosť rozhodla, že sa najprv bude snažiť získať schválenie fluoxetínu ako účinnej látky pre antidepresíva. Po zaregistrovaní látky sa dá oveľa ľahšie docieliť schválenie jej rozšírenia na ďalšie aplikácie. Je to bežne používaný a dôležitý trik farmaceutického priemyslu, ktorý si môžete všimnúť. Keď už orgány raz povedali „áno", ťažšie sa im druhýkrát zdôvodňuje, prečo by mali povedať „nie". Vtedy už rozhodujú fakty. Aby ste tieto úvahy lepšie pochopili, bude vhodné oboznámiť sa s procesom, ktorý sa používa pri schvaľovaní nových účinných látok........."

Takže - skôr, ako užijete nejaký liek, zamyslite sa nad tým, či zdravotný problém - informáciu vášho tela - nezvládnete bez neho. Či naozaj chcete z vášho tela robiť chemickú továreň a prispievať tej farma chobotnici k jej blahobytu a hazardu s vašim zdravím.

 Inka

Páči sa Vám Pán Občan?